Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Iedere werknemer in Nederland heeft wettelijk recht op vier weken vakantie op jaarbasis. Deze wettelijk vakantie-uren moet de werknemer ieder jaar opnemen, anders vervallen ze per 1 juli van het daaropvolgende jaar. Maar is dit ook echt zo?

De werknemer moet het initiatief nemen tot het opnemen van vakantie. En de werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om de vakantiedagen op te nemen. Door de coronacrisis hebben veel werknemers een groot aantal vakantiedagen over. De werkgever is verplicht om werknemers op de vervaldatum van 1 juli te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen alsnog op te nemen. Doet de werkgever dat niet, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn.

Heb je de werknemers nog niet schriftelijk gewaarschuwd dat hun wettelijke vakantiedagen per 1 juli vervallen, doe dat dan zo snel mogelijk. Heb je het al wel gedan, dan zou je de werknemers per mail nogmaals kunnen herinneren. Door de werknemers te laten bevestigen dat ze de mail hebben ontvangen, kun je achteraf bewijzen dat je de werknemers tijdig op de hoogte hebt gesteld. Op deze manier kan de werknemer worden geacht bewust afstand van zijn wettelijk verlof te hebben gedaan. Wettelijke vakantiedagen uitbetalen is niet toegestaan.

Wil je meer informatie of advies, neem dan contact met me op.