Gerichte vrijstelling Arbo voorzieningen

Vanaf 2022 geldt de gerichte vrijstelling alleen nog voor de Arbo voorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Bijvoorbeeld een veiligheidsbril, ergonomische bureaustoel, veiligheid schoenen en een beeldschermbril. Voor 2021 gold een gerichte vrijstelling voor álle Arbo voorzieningen die in het arbobeleid van de werkgever zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken of een stoelmassage. Maar helaas dit jaar niet meer, omdat deze in het algemeen niet verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Wel kun je de voorzieningen plaatsen onder de nihilwaardering als deze voorzieningen worden aangeboden op de werkplek.